FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेलकोटगढी नगरपालिकाको खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् अनुमति तथा विक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/24/2023 - 13:19 PDF icon १९. खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् अनुमति तथा विक्री वितरण.pdf
करारमा शिक्षक भर्ना, विद्यालय संचालन अनुमति , स्वीकृति एवं समायोजन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/24/2023 - 13:16 PDF icon १८. करारमा शिक्षक भर्ना.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 13:10 PDF icon १७. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 13:07 PDF icon १६. युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी नक्सापास मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 13:00 PDF icon १५. भवन निर्माण सम्बन्धी नक्सापास मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७५.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 12:49 PDF icon १४. अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 12:43 PDF icon १३. पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/24/2023 - 12:38 PDF icon १२. नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 12:31 PDF icon ११. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
बेलकोटगढी नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2023 - 12:27 PDF icon १०. करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages