FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जानकारी सम्बन्धमा - supply of medicine for public health !

८०/८१ 12/13/2023 - 07:08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

८०/८१ 12/07/2023 - 11:52 PDF icon आशय.pdf

Invitation for Bids on Supply and delivery of medicine for public health / Supply and delivery of fabricated steel parts for Machhapokhari Truss Bridge

८०/८१ 11/06/2023 - 12:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

८०/८१ 11/06/2023 - 12:31

Bid Opening Record (muchulka) - Upgrading of sadhikhola bhattagaun baghkhor road

८०/८१ 11/01/2023 - 11:31 PDF icon Sadhikhola-Bhatta-gaun-Muchulka.pdf

Bid Opening Record (Muchulka) - Upgrading of kolpukhola swasthyachauki gadhiko thumka wada karyalaya road

८०/८१ 11/01/2023 - 11:30 PDF icon Kolpukhola-Muchulka.pdf

Bid Opening Record (Muchulka) - Upgrading of chhabise nandutar duipipal road

८०/८१ 11/01/2023 - 11:29 PDF icon Chhabise-Nandutar-Muchulka.pdf

Bid Opening Record (Muchulka) - Upgrading of bhandarithumka dandagaun bhorlekhola baniyagaun diyale sadak

८०/८१ 11/01/2023 - 11:24 PDF icon Muchulka-Bhandari-Thumka.pdf

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना !

८०/८१ 10/29/2023 - 18:01 PDF icon myad.pdf

Supply and delivery of Fabricated steel parts for Machhapokhari Truss Bridge

८०/८१ 10/20/2023 - 20:26 PDF icon Supply and delivery of Fabricated steel parts for Machhapokhari Truss Bridge..pdf

Pages