FAQs Complain Problems

कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु दोश्रो नगर सभाका अध्यक्ष (नगर प्रमुख) ज्यूको वक्तव्य अध्ययन गर्नु हुँदै