FAQs Complain Problems

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर प्रमुख र उप प्रमुख; क्रमश बायाँ बाट : कार्यपालिका वोर्ड वैठकमा, वैठकको मुख्य उद्देश्य प्रगति समिक्षा र भावी योजना