FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मनिषा थापा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता (सहायक पाँचौ) ९८६०६८६८६८
प्रितम लामा प्राविधिक सहायक (पाँचौ तह) रोजगार शाखा, नगरपालिका कार्यालय ९८४३१६४५४६
गोविन्द प्रसाद भट्ट रोजगार सहायक (सहायक पाँचौ) ९८४१५६८५३२
रामशरण मिजार सामाजिक परिचालक (स. पाँचौं) वडा सचिव, ९ र १० नं. वडा wardnine.belkotgadhimun@gmail.com. wardten.belkotgadhimun@gmail.com ९८४१५२७४७१
नवराज पुडासैनी सामाजिक परिचालक (स. पाँचौं) वडा सचिव, ६ नं. वडा wardsix.belkotgadhimun@gmail.com ९८४१५७९४०८
अन्मेश श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर (सहायक पाँचौं) नगरपालिका कार्यालय ९८४१३२५२७७
कोपिला लामा वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता (सहायक पाँचौं) ९८६७०५०२४५
बिनोद तामाङ सब इन्जिनियर (सहायक पाँचौं) ९८४१०८९३१७
सागर पुडासैनी सब इन्जिनियर (सहायक पाँचौं) ९८४०५५४०३८
अस्मिता न्यौपाने हे.अ. (सहायक पाँचौं) कुमरी स्वास्थ्य चौकी - वडा नं. ३ ९८६०१८६२९२
रस्मिता कंडेल हे.अ. (सहायक पाँचौं) थप दुईपिपल स्वास्थ्य चौकी - वडा नं. ५ ९८६०५२०९९५
सुस्मिता नेपाल विद्यालय नर्स (सहायक पाँचौं) निरन्जना माध्यामिक विद्यालय, वडा नं. १० ९८६०१८८६७०
ऋषी पोखरेल सह लेखापाल (चौथो तह) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४९१२२४९३
ठाकुर सिंह खत्री अमिन चौथो
सुरेश सिलवाल सहायक स्तर (चौथो तह) वडा सचिव, ७ नं. वडा wardseven.belkotgadhimun@gmail.com ९८५११६१२७०
राजकुमार परियार फिल्ड सहायक वडा सचिव, २ नं. वडा wardtwo.belkotgadhimun@gmail.com ९८६३९४९७४०
कमला सुर्यवंशी मगर सहायक स्तर (चौथो तह) वडा सचिव, ५ नं. वडा wardfive.belkotgadhimun@gmail.com ९८६७४११७३६
राजु श्रेष्ठ सहायक स्तर (चौथो तह) प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४९७१०७२४
ठाकुर सिंह खत्री अमिन चौथो ९८४३०३८०२६
सबिना श्रेष्ठ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८४९९८६०७८
संगम श्रेष्ठ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८४२१८३७४९
कपिल बोहरा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८४३२७२९१६
सुरेन्द्र तामाङ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८६१४७१८३१
सुनिल थापा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८४०१८७०७९
सोनु कुमार शाह असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८०७७४२७९२
दिप्ती पौडेल असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८६८०८९२२०
प्रतिक्षा के.सी. असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८६७७४४०३१
कृष्ण प्रसाद रिमाल असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८६०६६५०६९
राजन सिटौला असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ९८६८१३६८२१
सुन्दर श्रेष्ठ ना.प्रा.स. आर्थिक विकास शाखा, नगरपालिका कार्यालय ९८४३३५०४३७
विनोद पौडेल ना.प्रा.स. आर्थिक विकास शाखा, नगरपालिका कार्यालय ९८४१६१६३६४
मधुसुधन पाण्डे ना.प्रा.स. वडा सचिव, ११ नं. वडा wardeleven.belkotgadhimun@gmail.com ९८४९८३४८६४
सम्झना कंडेल ना.प्रा.स. ९८४१८११३७५
सरोज पाण्डे ना.प.स्वा.प्रा ९८५११६३५८२
कृष्ण प्रसाद पुडासैनी ना.प.स्वा.प्रा ९८६०३३१६००

Pages